Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og FrP på vei å gjøre regjeringen og Stortinget til en ulovlig regjering og et ulovlig Storting.


Regjeringen og Stortinget er igjen ute på ville veier.

Av Jim T. Slaaen

Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland


Eidsvold 2016 - Kanskje bildet over kunne blitt noe lignende dette, om det skulle blitt oppdatert til nåtidens politikk.

Den 10. juni 2016, viste flertallet på Stortinget nok engang sin forakt for norske lover. Norge - et offer for kommunazismen og internazismen
På onsdag den 8. juni 2016 kl 10:01:07 la Liv Signe Navarsete frem et representantforslag for Stortinget etter § 39c i Stortingets forretningsorden. Altså:

Stortingets forretningsorden. Kapittel 4:
§ 39 Behandlingen av proposisjoner og forslag:
c) legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandlingDen 10. juni 2016:

Dagsorden (nr. 91)
8. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete om en uavhengig juridisk betenkning om suverenitetsavståelse over tilsyn av finansmarkedet i Norge og forholdet til Grunnloven
(Dokument 8:104 S (2015-2016))


Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete.
Representanter for Senterpartiet (SP) i  Hedmark, 
Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane.  


Senterpartiet (SP) forsøkte å be om en uavhengig utredning hvorvidt denne avtalen med EU, var Grunnlovsstridig. Kristelig folkeparti (KrF) hengte seg på i siste liten og ville be om Høyesteretts vurdering i saken om Norges tilslutning til EUs finanstilsynsordninger, slik Grunnlovens paragraf 83 gir anledning til.

Grunnloven § 83:
"Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning om juridiske emner".


 
Representant Svein Roald Hansen
fra Østfold Arbeiderparti
 De overivrige EU-tilhengerne fra Høyre (H), Venstre (V), Arbeiderpartiet (AP) og Fremskrittspartiet (FrP) stemte ned dette ettertrykkelig. Representant Svein Roald Hansen fra Østfold Arbeiderparti brukte i sitt innlegg, proposisjon 100 S (2015–2016) som bakgrunn for å sable ned SP og KrF sitt initiativ til å se på lovligheten i forhold til Grunnloven i denne saken. 

Jeg vil oppfordre folk til å lese den proposisjonen med argusøyne.
Det som forsøkes her av Østfolds Arbeiderpartirepresentant, er å bruke flere tidligere Grunnlovbrudd for å legitimere nye Grunnlovbrudd. Tro det eller ei. Om du ikke tror meg, så les proposisjonen, og ikke mint studer Grunnloven  - som er soleklar hva gjelder Stortingets mulighet til å avgi suverenitet. Det gjelder  så absolutt en Europeisk organisasjon som kun er en regional sammensluttning som vi ikke er et medlem av. I tillegg til at EU ikke er en Ingernasjonal sammensluttning, er Norge ikke medlem av EU, og dermed bortfaller hele grunnlaget for Stortinget til å benytte Grunnlovens. § 115 (tidligere § 93) i denne saken.  Votering over Senterpartiet sitt representantforslag om en uavhengig juridisk betenkning om suverenitetsavståelse over tilsyn av finansmarkedet i Norge og forholdet til Grunnloven:


Dokument 8:104 S (2015-2016)

Votering fordelt på parti:

Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet 

0

33
Høyre

0

30

Fremskrittspartiet

1

17
Kristelig Folkeparti

1

5
Senterpartiet

6

0
Venstre

0

5
Sosialistisk Venstreparti

3

0
Miljøpartiet De Grønne

1

0
Resultat 
12 For
90 Mot


Avstemming over forslag fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Stortinget ber Høyesterett i samsvar med Grunnloven § 83 utarbeide en juridisk betenkning om Norges tilknytning til EUs finanstilsyn og forholdet til Grunnlovens bestemmelser knyttet til suverenitetsoverføring, og hvorvidt suverenitetsavståelse gjennom Prop. 100 S (2015-2016) vil kunne skape presedens for framtidig suverenitetsavståelse til andre EU-byråer og tilsyn.

Votering fordelt på parti:

Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet 

0

33
Høyre

0

30

Fremskrittspartiet

1

17
Kristelig Folkeparti

6

0
Senterpartiet

6

0
Venstre

0

5
Sosialistisk Venstreparti

3

0
Miljøpartiet De Grønne

1

0
Resultat
17 For85 Mot

Votering fordelt på parti
Votering fordelt på fylke
Votering fordelt på representant

En kan virkelig undres over hva som er grunnen til at Stortinget er så totalt imot at Høyesterett ser på lovligheten i forhold til Grunnloven i deres suverenitetsoverføring til EU. Er det fordi de VET at de bryter Grunnloven? Altså et overlagt Grunnlovbrudd?
Tro når Kongen og Riksrett skal gripe inn, når vi gang på gang har regjeringer og Storting som bevisst bryter Norges konstitusjonelle lov (Grunnloven)?

13. juni 2016:

Sak nr. 3 [10:08:13] Innstilling fra finanskomiteen om Lov om EØS-finanstilsyn (Innst. 386 L (2015-2016), jf. Prop. 127 L (2015-2016))

Innstilling:

Komiteens tilrådingStortinget samtykker i
 1. Deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter.
 2. Overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Votering fordelt på parti:

Parti
For
Mot
Arbeiderpartiet 

53

0
Høyre

48

0

Fremskrittspartiet

28

0
Kristelig Folkeparti

0

10
Senterpartiet

0

10
Venstre

7

1
Sosialistisk Venstreparti

0

7
Miljøpartiet De Grønne

0

1
Resultat
136 For29 Mot

Votering fordelt på parti
Votering fordelt på fylke

Votering fordelt på representant:

*Er gitt link i navnet til politikerne med avlagt embedsed. En ed de har brutt med å bryte grunnloven.
Navn
Parti
Votering
Abrahamsen, Solveig Sundbø (Møter fast for Isaksen, Torbjørn Røe)Representant for Telemark
Høyre


For
Alexandrova, Regina (Møter fast for Aspaker, Elisabeth)
Representant for Troms
Høyre

For
 Representant for Vestfold Arbeiderparti


For
Arnstad, Marit

Representant for Nord-Trøndelag
Senterparti


Mot
Asheim, Henrik
Representant for Akershus
Høyre

For
Asphjell, Jorodd
Representant for Sør-Trøndelag
Arbeiderparti

For
Astrup, Nikolai


Representant fra Oslo
HøyreFor
Aukrust, Åsmund
Representant for Akershus
Arbeiderparti


For
Bakke-Jensen, Frank


Representant for Finnmark
Høyre

For
Bekkevold, Geir Jørgen
Representant for Telemark
Kristelig Folkeparti


Mot
Benestad, Norunn Tveiten


Representant fra Vest-Agder
Høyre


For
Berg-Hansen, Lisbeth
Representant for Nordland
Arbeiderparti

For
Bergstø, Kirsti

Representant for Finnmark
Sosialistisk VenstrepartiMot
Bjørnstad, Sivert
Representant for Sør-Trøndelag
FrP

For
Bjørnø, Christian Tynning

Representant for Telemark
ArbeiderpartiFor
Bollestad, Olaug V.
Representant for Rogaland
Kristelig Folkeparti
Mot
Botten, Else-May
Representant for Møre og Romsdal
Arbeiderparti

For
Breivik, Terje
Representant for Hordaland 
VenstreFor
Bremer, Tor
Representant for Sogn og Fjordane
ArbeiderpartiFor
Bru, TinaRepresentant fra Rogaland
Høyre
For
Byrknes, Astrid Aarhus (Vara for Hareide, Knut Arild)
Varaepresentant for Hordaland
Kristelig FolkepartiMot
Bøhler, Jan
Representant for Oslo
ArbeiderpartiFor
Christensen, Jette F. 
Representant for Hordaland
ArbeiderpartiFor
Christoffersen, Lise
Representant for Buskerud 
ArbeiderpartiFor
Eide, Rigmor Andersen
Representant for Møre og Romsdal
Kristelig Folkeparti
Mot
Eidsheim, Torill
Representant fra Hordaland
Høyre
For
Eldegard, Gunvor
Representant for Akershus
Arbeiderparti

For
Ellingsen, Jan Arild
Representant for Nordland
Fremskrittsparti
For
Elvenes, Hårek (Møter fast for Sanner, Jan Tore)
Representant fra Akershus
Høyre
For
Elvestuen, Ola
Representant for OsloVenstreFor
Farstad, Pål

Representant for Møre og Romsdal Venstre
        

For
Finstad, Jonny (Vara for Ebbesen, Margunn)
Vararepresentant for Nordland
Høyre

For
Flåtten, SveinRepresentant for Vestfold
HøyreFor
Foss, IngunnRepresentant for Vest-Agder
Høyre
For
Frølich, Peter ChristianRepresentant for Hordaland
HøyreFor
Fylkesnes, Torgeir Knag


Representant for Troms
Sosialistisk Venstreparti
Mot
Giske, Trond
Representant for Sør-Trøndelag
Arbeiderparti
For
Godskesen, Ingebjørg Amanda
Representant for Aust-Agder
FrP

For
Grande, Arild
Representant for Nord-Trøndelag
Arbeiderparti
For
Grande, Trine Skei
Representant for Nord-Trøndelag Venstre
For
Greni, Heidi

Representant for Sør-Trøndelag
SenterpartiMot
Grimstad, Oskar J.
Representant for Møre og Romsdal FrP
For
Grung, Ruth
Representant for Hordaland
Arbeiderparti
For
Grøvan, Hans Fredrik
Representant for Vest-Agder
Kristelig Folkeparti
Mot
Gudmundsen, KentRepresentant for Troms
HøyreFor
Hagebakken, Tore
Representant for Oppland
ArbeiderpartiFor
Halleraker, ØyvindRepresentant for Hordaland
Høyre
For
Hansson, Rasmus


Representant for Oslo
Miljøpartiet De Grønne

Mot
Harberg, Svein

Representant for Aust-Agder
Arbeiderparti

For
Hegdal, Sissel Knutsen (Vara for Meling, Siri A.)
Vararepresentant for Rogaland HøyreFor
Heggelund, StefanRepresentant for Oslo
HøyreFor
Helleland, Trond

Representant for Buskerud
HøyreFor
Henriksen, Kari
Representant for Vest-Agder ArbeiderpartiFor
Henriksen, Martin

Representant for Troms ArbeiderpartiFor
Henriksen, Odd
Representant for Nordland
HøyreFor
Henriksen, Per Rune
Representant for Hordaland ArbeiderpartietFor
Hille, Sigurd
Representant for Hordaland
HøyreFor
Hjemdal, Line Henriette

Representant for Østfold
Kristelig FolkepartiMot
Hoksrud, Bård
Representant for Telemark
FrPFor
Holmås, Heikki Eidsvoll

Representant for OsloSosialistisk VenstrepartiMot
Holthe, Tom E. B. (Møter fast for Anundsen, Anders)
Representant for Vestfold
FrPFor
Huitfeldt, Anniken
Representant for Akershus ArbeiderpartietFor
Håheim, Stine Renate
Representant for Oppland ArbeiderpartietFor
Jegstad, Nils Aage
Representant for Akershus
HøyreFor
Jensen, Hege (Vara for Johnsen, Tor André)
Vararepresentant for Hedmark
FrPFor
Jenssen, Frank J.

Representant for Sør-Trøndelag
HøyreFor
Johansen, Irene
Representant for Østfold ArbeiderpartietFor
Johansen, Morten Ørsal

Representant for Oppland
FrPFor
Johnsen, Kristin Ørmen
Representant for Buskerud
HøyreFor
Juvik, Kjell-Idar
Representant for NordlandArbeiderpartietFor
Kambe, Arve
Representant for Rogaland
HøyreFor
Kapur, Mudassar
Representant for Oslo
HøyreFor
Kaur, Prableen (Vara for Tajik, Hadia)
Vararepresentant for Oslo
ArbeiderpartietFor
Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv)

Representant for Oslo
FrPFor
Kjenseth, Ketil
Representant for Oppland
VentreIkke til stede
Kjerkol, Ingvild
Representant for Nord-Trøndelag
ArbeiderpartiFor
Kjos, Kari Kjønaas
Representant for Akershus
FrPFor
Klinge, Jenny

Representant for Møre og Romsdal
SenterpartiMot
Knutsen, Tove Karoline
Representant for Troms
ArbeiderpartietFor
Kolberg, Martin
Representant for Buskerud
ArbeiderpartietFor
Korsberg, Øyvind
Representant for Troms
FrPFor
Krogstad, Rangdi (Vara for Gundersen, Gunnar)Vararepresentant for Hedmark
HøyreFor
Larsen, Kjell Ivar (Vara for Michaelsen, Åse)
Vararepresentant for Vest-Agder
FrPFor
Lauvås, Stein Erik
Representant for Østfold ArbeiderpartietFor
Leirstein, Ulf
Representant for Østfold
FrPFor
Liadal, Hege Haukeland
Representant for Rogaland ArbeiderpartietFor
Limi, Hans Andreas
Representant for Akershus
FrPFor
Ljunggren, Tor Arne Bell (Vara for Ljunggren, Anna)
Vararepresentant for Nordland
ArbeiderpartietFor
Lunde, Heidi Nordby (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen)Representant for Oslo
HøyreFor
Lundteigen, Per Olaf

Representant for Buskerud
SenterpartiMot
Lysbakken, Audun

Representant for HordalandSosialistisk VenstrepartiMot
Lødemel, BjørnRepresentant for Sogn og Fjordane
HøyreFor
Løvaas, Kårstein EidemRepresentant for Vestfold
HøyreFor
Mandt, Sonja
Representant for Vestfold
ArbeiderpartietFor
Mathisen, Bente SteinRepresentant for Akershus
HøyreFor
Micaelsen, Torgeir
Representant for Buskerud
ArbeiderpartietFor
Milde, EirikRepresentant for Østfold
HøyreFor
Navarsete, Liv Signe


Representant for Sogn og Fjordane
SenterpartiMot
Nesvik, Harald T.
Representant for Møre og Romsdal
FrPFor
Njåstad, Helge André
Representant for Hordaland
FrPFor
Nordås, Janne Sjelmo


Representant for Nordland
SenterpartiMot
Nybakk, Marit

Representant for Oslo
Arbeiderpartiet
For
Nybø, Iselin
Representant for Rogaland
VenstreFor
Nørve, Elisabeth Røbekk
Representant for Møre og Romsdal
HøyreFor

Odenmarck, Anne (Vara for Myrli, Sverre)
Vararepresentant for Akershus
ArbeiderpartietFor
Olsen, Dagfinn Henrik (Vara for Svendsen, Kenneth)
Vararepresentant for Nordland
FrPFor
Olsen, Ingalill (Vara for Simensen, Kåre)
Vararepresentant for Finnmark
ArbeiderpartietFor
Olsen, Wenche (Vara for Hansen, Svein Roald)
Vararepresentant for Østfold
ArbeiderpartietFor
Omland, Odd
Representant for Vest-Agder
ArbeiderpartietFor
Orten, HelgeRepresentant for Møre og Romsdal
HøyreFor
Otterstad, Audun (Vara for Hansen, Eva Kristin)
Vararepresentant for Sør-Trøndelag
ArbeiderpartietFor
Pedersen, Helga
Representant for Finnmark
ArbeiderpartiFor
Pollestad, Geir


Representant for Rogaland
SenterpartiMot
Raja, Abid Q.
Representant for Akershus
VenstreFor
Raustein, Kari (Vara for Thorheim, Helge)

Vararepresentant for Rogaland
FrPFor
Reiertsen, Laila Marie (Møter fast for Hagesæter, Gjermund)

Representant for Hordaland
FrPFor
Rommetveit, Magne
Representant for Hordaland ArbeiderpartietFor
Ropstad, Kjell Ingolf

Representant for Aust-AgderKristelig FolkepartiMot
Rotevatn, Sveinung
Representant for Sogn og Fjordane
VenstreFor
Rytman, Jørund

Representant for Buskerud
FrPFor
Salbu, Bersvend (Vara for Andersen, Karin)

Vararepresentant for HedmarkSosialistisk Venstreparti


Mot
Sandaune, Lill Harriet (Møter fast for Sandberg, Per)


For
Schou, IngjerdFor
Skjelstad, André N.

Mot
Skutle, Erik (Møter fast for Solberg, Erna)

For
Solberg, Torstein Tvedt
Arbeiderpartiet
For
Solhjell, Bård Vegar
Sosialistisk Venstreparti
Mot
Steffensen, Roy

For
Stensland, Sveinung (Møter fast for Høie, Bent)

For
Stiansen, Monica Hauge (Vara for Fredriksen, Jan-Henrik)

For
Storberget, Knut
Arbeiderpartiet
For
Stordalen, Morten

For
Sund, Eirin
Arbeiderpartiet
For
Syversen, Hans Olav  
Kristelig Folkeparti
Mot
Sønsterud, Tone Merete
Arbeiderpartiet
For
Tetzschner, Michael

For
Thommessen, Olemic

For
Thomsen, Ib

For
Thorsen, Bente

For
Toften, Tone-Helen (Vara for Sivertsen, Eirik)
Arbeiderpartiet
For
Toppe, Kjersti

Mot
Torve, Tove-Lise (Vara for Bjørdal, Fredric Holen)
Arbeiderpartiet
For
Toskedal, Geir Sigbjørn
Kristelig Folkeparti
Mot
Trellevik, Ove

For
Trettebergstuen, Anette
Arbeiderpartiet
Ikke til stede
Trøen, Tone Wilhelmsen

For
Tung, Karianne O.
Arbeiderpartiet
For
Tybring-Gjedde, Christian

For
Tyvand, Anders
Kristelig Folkeparti
Mot
Tønder, Mette

For
Valen, Snorre Serigstad
Sosialistisk Venstreparti
Mot
Vedum, Trygve Slagsvold

Mot
Vennesland, Line Kysnes (Vara for de Ruiter, Freddy)
Arbeiderpartiet
For
Vestby, Thore (Vara for Graham, Sylvi)

For
Viken, Gunnar (Vara for Agdestein, Elin Rodum)

For
Vinje, Kristin

For
Vaaten, Inger Helene (Vara for Marthinsen, Marianne)
Arbeiderpartiet
For
Wennesland, Vegard Grøslie (Vara for Støre, Jonas Gahr)
Arbeiderpartiet
For
Wenstøb, Bengt Morten

For
Werp, Anders B.

For
Wiborg, Erlend

For
Wickholm, Truls (Vara for Stoltenberg, Jens)
Arbeiderpartiet
For
Wiik, Lise (Vara for Vågslid, Lene)
Arbeiderpartiet
For

Wold, Morten

For


Wøien, Anne Tingelstad

Mot
Helleland, Linda C. Hofstad

For
Aasen, Marianne
Arbeiderpartiet
For
Aasland, Terje
Arbeiderpartiet
For


Aasrud, Rigmor
Arbeiderpartiet
For
For andre gang i Norges historie benytter Stortinget altså kun en del av Grunnlovens §93 (§115 i "nye Grunnloven") til å avgi suverenitet. Noe som totalt strider med fler paragrafer i Grunnloven, Ansvarlighetsloven og Straffeloven.   


Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gjør alt for å få oss inn i EU, tiltross for vårt nei to ganger. EØS-avtalen ble aldri godkjent av folket heller.  

Professor Ståle Eskeland under åpen høring i Stortinget om Schengen-avtalen og Schengen-konvensjonen på slutten av 90-tallet.

Jussprofessor Ståle Eskeland skrev i forbindelse med Inge Lønning og Julie Christiansen forslag om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall dersom det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning i 2008:
"En innmelding i EU innebærer en vidtrekkende og uklart avgrenset avståelse av norsk suverenitet, som går langt utover det som § 93 tillater. Herav følger at norsk innmelding i EU bare kan skje ved endring av Grunnloven"
- Aftenposten 6 januar 2008. 


Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith
Dette synet bygget på Frede Castberg og Johs. Andenæs som utredet saken for Stortinget i 1961/1962 - i St.meld. nr.3

De konkluderte med at §93 kunne brukes overfor EEC, slik dette fungerte da. Men Andenæs la til, dersom EEC utvikler seg i føderativ retning må §112 brukes til å endre rundt 10 paragrafer i Grunnloven. Tilsvarende konstaterte Carsten Smith i 1972 at bare §112 var relevant. Det kan anføres at EU nå har kommet så langt i føderal retning at §112 må benyttes. (Grunnlovens §121 i den "nye Grunnloven")

Tror du at politikernes forakt for Grunnloven, er "tilfeldig"?
 

Da forslaget til stortingsvedtak, Proposisjon 100S (2015–2016) som innebærer suverenitetsoverdragelse til EU, fikk flertall i Stortinget på mandag den 13. juni 2016, innebar det den største avgivelsen av norsk suverenitet siden EØS-avtalen. En avtale som også var totalt grunnlovsstridig da den ble underskrevet i 1992 (Altså er en nullitet, men som har fått lov å virke i 24 år, uten at påtalemakten har løftet fingeren for å straffe høyforræderne og landssvikerne).


Bilde av handelsminister Bjørn Tore Godal som underskrev
"EØS-avtalen" i Porto, Portugal den 2. mai 1992

EØS-avtalen:

 En avtale inngått mellom EFTA og EU som gir EFTA/EØS-landene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i EFTA/EØS-landenes lovgivning. En avtale Norge undertegnet den 2. mai 1992 i Porto i Portugal. I tillegg har Norge knyttet seg til andre avtaler med EU som strekker seg utover selve EØS-avtalen. I 2012 hadde Norge ifølge Utenriksdepartementets traktatregister, 74 avtaler med EU. Ikke alle avtalene er Grunnlovsstridige, men til fordel bl.a for politiarbeide, bekjempelse av kriminalitet etc. Men det er noen av disse avtalene som er det, og som dermed også er ugyldige avtaler (såkalte nulliteter). Å bryte Kongerike Norges Grunnlov, er pr. definisjon, det samme som å begå høyforræderi og landssvik. Enhver norsk avtale som bryter Kongerike Norges Grunnlov, er uten unntak en nullitet og dermed ugyldig.

Eksempel på noen av Norges avtaler med EU:

 • EØS-avtalen (1992)
  Deltagelse i EUs "indre marked" m.m.: En hoveddel (129 artikler, med protokoller, vedlegg og erklæringer), samt over 8.000 rettsakter fra EU – en rammeavtale som utvikles dynamisk

Avtaler om samarbeid på området for EUs justispolitikk:

 • Schengen-avtalen (1999) 
  En hoveddel og ca. 270 rettsakter – en rammeavtale som utvikles dynamisk.
 • Avtale om deltagelse i Det europeiske senter for narkotikaovervåkning (2000)
 • Avtale om Europol (2001) – politisamarbeid
 • Dublin-avtalene (2001, 2003) – om hvor asylsøknader skal behandles (inkl bl.a. Eurodac)
 • Avtale om gjensidig bistand i straffesaker (2003)
 • Avtale om Eurojust (2005) – påtalesamarbeid
 • Avtale om den europeiske arrestordren (2006)
 • Cepol-avtalen (2006) – utdanning av politifolk.
 • Lugano-konvensjonen (2007)
  Domstoler, verneting, gjensidig anerkjennelse m.m.
 • Prüm-avtalen (2009)
  Utvidet politisamarbeid.

Avtaler om samarbeid på området for EUs utenriks-,
sikkerhets- og forsvarspolitikk:

 • Avtale om deltagelse i EUs satelittsenter (2001)
 • Rammeavtale om deltagelse i EUs sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner (2004)
 • Avtale om deltagelse i EUs innsatsstyrker (Nordic Battle Group) (2005)
 • Avtale om deltagelse i Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) (2006)

Andre avtaler:

Avtaler om deltagelse i EUs programsamarbeid
(dels innenfor EØS, dels i tillegg):
 • Forskningssamarbeid, utdanning, regionalt samarbeid (Interreg) m.m., og om deltagelse i EU-byråer.
 • Avtaler på fiskerisektoren – om kvoter, overvåkning, havnekontroll, markedsadgang m.m.
 • Avtaler på landbrukssektoren – om handel og markedsadgang m.m.
 • Avtalene om "Finansieringsordningen".Altså denne avtalen som har vært under utarbeidelse siden 2009, og som innebar at Stortinget den 10. juni 2016, stemte for suverenitetsavståelse over tilsyn av finansmarkedet i Norge til EU. 


Et flertall i Stortinget bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet vedtok høsten 1992 å sende søknad om forhandlinger med Den europeiske union (EU) med sikte på medlemskap for Norge. Dette var tredje gang Norge søkte. Første søknad i 1962 hadde blitt stoppet av Frankrikes president Charles de Gaulle, som på en pressekonferanse 14. januar 1963 ensidig la ned veto mot britisk medlemskap. Dermed stoppet prosessen opp, og den norske (sammen med den danske og irske) søknaden ble også lagt død. Det samme gjentok seg i 1967, da Norge for andre gang fulgte etter da britene søkte om medlemskap, denne gangen ledet av Labour og statsminister Harold Wilson. Etter at de Gaulle gikk av i 1969, ble det åpnet for utvidelse av EF. Norsk medlemskap ble imidlertid avvist i en Rådgivende folkeavstemning om tilslutning til EF i september 1972.

Fra venstre sittende ved skrivebordet: Arbeiderpartiets parlamentariske leder Gunnar Berge, Utenriksminister Bjørn Tore Godal, Statsminister Gro Harlem Brundtland og Handelsminister
Grete Knudsen undertegner EU-søknaden til Norge på Korfu den 24. juni i 1994.


Jonas Gahr Støre var i en årrekke"løpegutt" for Gro Harlem Brundtland og hennes nærmeste medarbeidere. Her er begge avbildet på Fornebu flyplass i 1998. Foto: Lise Åserud (NTB Pluss)


Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland i 1994

Grete Knudsen skrev i sin bok "Basketak" blant annet at Gro Harlem Brundtland
 opptrådte konspiratorisk i EU-kampen i 1994. Gro svar til boken var å kalle Knudsen "en ond sjel".


Gro - "Grete Knudsen er en ond sjel". Grunnen til at Gro var rasende på Knudsen; Hun hadde røpet noe om AP-pampene i sin bok Basketak. Altså brudt Lenins gamle lov. "Hun er en ond sjel, men så har hun dette forekommende og flotte utseendet. Helt siden hun kom inn i norsk politikk har hun vært sånn", sier Brundtland til forfatterne Erik Aasheim og Nina Stensrud Martin, ifølge TV 2.


Slik reagerer AP-politikere på at noen bryter Lenins gamle lov: "Uenighet innad. Enighet utad".
En lov som Arbeiderpartiet lever etter den dag i dag. Bilde: Dagbladet


Grunnloven - vår konstitusjon

Tro når disse politikerne våre skal skjønne at de ikke står over norsk lov? De står ikke over Grunnloven, ansvarlighetsloven eller straffeloven. De er i høyeste grad underlagt disse lovene, og det er en forbrytelse å bryte en eneste paragraf i disse lovene også for dem.  At regjeringer og Storting kan inngå slike "handelsavtaler" som innebærer så til de grader graverende Grunnlovbrudd som å gi den regionale sammenslutningen EU lovgivende makt og styringsmakt i Norge, er ikke bare hårreisende, men det er i høyeste grad straffbart. Hverken regjering eller Storting står over vår konstitusjonelle lover - Grunnloven. De er underlagt den som alle oss andre borgere i kongerike Norge. Selv kongen er underlagt Norges Grunnlov. Det er faktisk Grunnloven som gir dem makt. Uten grunnloven, har ingen av de makt. Hverken kongen, Regjeringen, Stortinget eller Domstolene...   

Norges Grunnlov - Vår konstitusjon

"Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig* rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk".Ethvert medlem av alle regjeringer i Norge, har avlagt en embetsed til Grunnloven og kongen. Eden har ikke noen "holdbarhetsdato", men er fra den er avgitt, virksom på livstid. En ed er ganske mye mer enn et løfte. Så de som måtte mene at en avlagt embedsed utgår på dato, mener dere at et taushetsløfte/taushetserklæring gjør det samme?
    
"Kongen velger og beskikker, etter å ha hørt sitt statsråd, alle sivile og militære embetsmenn. Disse skal før beskikkelse finner sted, sverge eller, hvis de ved lov er fritatt for edsavleggelse, høytidelig tilsi konstitusjonen og kongen lydighet og troskap; dog kan de embetsmenn som ikke er norske borgere, ved lov fritas for denne plikt. De kongelige prinser må ikke bekle sivile embeter".

"For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge".
Paragraf 115 tillater bare tilføyelser til norsk lov fra "internasjonale sammenslutninger som Norge ER medlem av". Disse tilføyelsene kan kun gjøres "på et saklig begrenset område" etter at et kvalifisert flertall som kreves minst 3/4 flertall med minst 2/3 av stortingsrepresentantene til stede i salen. 

I tillegg kan ingen suverenitet-avståelser skje (Ref. GrL §1). Videre er det krav om at Norge selv er medlem av den internasjonale sammenslutningen som ønsker å gjøre noen tilføyelser til norsk lov. EU er en REGIONAL sammenslutning, IKKE en internasjonale sammenslutning. Norge er ikke medlem av EU. Ei er de på vei til å bli medlem i EU heller. Dette er vesentligheter som Stortinget, Stortingets høyst inhabile lovavdeling og EU-forkjemperne totalt ser bort fra.

Frem til 18 nov 1905 lød Grunnlovens §93 (altså §115 i "nye Grunnloven":
"Norge tilsvarer ingen anden, end sin egen National-Gjæld."

Men på 1950 tallet begynte Arbeiderpartiet for fullt sitt arbeide på lik linje med Sovjetunionen med å jobbe for å spre sosialisme på verdensbasis. Dette arbeide førte blant mye annet til en ny Grunnlovsparagraf 93. Vil anbefale folk å lese Innst. S. nr. 185 fra 1956. "Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Rakel Seweriin (AP), Herman Smitt Ingebretsen (H), Konrad Knudsen (AP) og Neri Valen (V) til ny § 93 i Grunnloven. (Forslag nr. 17 i dok. nr. 11 for 1952). Legg spesielt merke til de juridiske betenkelighetene rundt Grunnloven og det å avgi suverenitet. Dette er historiske dokument på når Internasjonalsosialistene (internazistene) og Globalistene startet arbeide med å få Norge med i Det europeiske kull- og stålfellesskapet (EKSF)Medlemmene i EKSF opprettet European Economic Community (EEC) og Det europeiske atomenergifellesskapet (EURATOM) ved Romatraktaten som trådte i kraft den 1. januar 1958. Romatraktaten omfattet dermed samarbeid mellom tre parallelle samarbeidsområder med tre ulike institusjoner: EKSF, EEC og EURATOM. Først da Brusseltraktaten av 1965 (også kjent som "Fusjonstraktaten") trådte i kraft fra 1. januar 1967, ble disse tre fellesskapene og institusjonene samlet under ett, kalt De europeiske fellesskapene – EF. I Maastricht-traktaten, ratifisert i 1993, endret EF navn til Den europeiske union – EU.

Demonstrasjon mot norsk melemsskap i EEC i 1962

Den første store demonstrasjonen fant sted i Oslo 6. mars 1962. Samme dag begynte Stortinget behandlingen av en endring i Grunnlovens paragraf 93 som ville åpne adgang for tilknytning til
EEC. Etter en maratondebatt besluttet representantene, med 115 mot 35 stemmer, at Stortinget
kunne få adgang til å overføre en del av sin myndighet til internasjonale sammenslutninger der
Norge var
 medlem. Foto: Arbeiderbladet / Arbark

Rundt 5.000 mennesker sluttet seg til demonstrasjonstoget på vei til Stortinget denne marsdagen.
De tverrpolitiske arrangørene kalte seg "Aksjonen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet".
I spissen gikk blant annet profilerte ledere fra fagbevegelsen (LO), til venstre Ragnar Kalheim fra
Akers Mekaniske Verksted og ytterst til høyre Erland Mikkelsen, leder av Verkstedklubben
ved NEBB. Foto: Arbeiderbladet / Arbark

Demonstrasjonstoget endte opp på Stortorget. Helsedirektør og Arbeiderparti-medlem Karl Evang
(nr. to fra høyre bak flaggbærerne) holdt appell for anslagsvis 25.000 tilhørere.
Han kom med sterke uttalelser: "Det er utrolig at det bare er 20 år siden vi sloss mot nazistene
her i landet. Nå skjer akkurat det samme igjen, men det tok nokså lang tid denne gangen før vi
skjønte at dette er farligere enn i 1940. For denne gangen er okkupasjonen varig".
Foto: Arbeiderbladet / Arbark

Stortingets debatt om Norges forhold til Fellesmarkedet begynte 25. april 1962. Arbeiderbladets hovedinntrykk av debatten var at flertallet ville gå inn for norsk søknad om forhandlinger med EEC.
På den andre dagen av debatten var det folkemøte på Rådhusplassen i regi av "Aksjonen mot medlemskap i Fellesmarkedet." Også i andre byer ble det arrangert demonstrasjoner mot Internazismen/Globalismen våren 1962. Foto: Arbeiderbladet / ArbarkKilde til bilder og deler av bildekommentarer; https://www.arbark.no/Bildeserier/EEC/EEC.htm

 
I
 mars 1962, under regjeringen Einar Gerhardsen III, ble Grunnloven endret, for å legalisere "Europabevegelsens Norske Råd" slik at det ikke lenger ville være straffbart for Stortingspolitikere å være medlem av organisasjonen. Organisasjonen skiftet navn til Europabevegelsen i Norge i 1965. Et av de tidlige forarbeidene som ble gjort for å få Norge med i EF, det som i dag heter EU. Den Europeiske Unionen var Hitlers og Quislings store drøm. Det er det partier og politikere er villige til å begå Grunnlovbrudd, grovt landssvik og høyforræderi mm. for at vi skal bli medlem av...

Remember the svastika was EU's first logo
Husk at svastikaen var EUs første logo

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sin behandling av Norges Grunnlov


 • Når skal regjering og Storting begynne å holde Grunnloven?

 • Når skal de begynne å respektere Grunnloven?

 • Når skal de begynne å lese og forstå HELE Grunnloven?

 • Når skal de begynne å lese HELE paragrafer og slutte med å utelate det som ikke passer dem? 

Hensikten med GrunnlovenBrud på Grunnloven - vår konstitusjon, er pr. definisjon det samme som høyforræderi og grovt landssvik. 


Kapittel 2. Om særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Statsrådet og Stortinget.

"Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år".

 


Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser:

"Krenkelse av Norges selvstendighet og fred
Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge 
a) innlemmes i en annen stat, 
b) blir underlagt en fremmed stats herredømme, 
c) eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter, 
d) påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller
e) løsrives".
"Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred.;
Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om:
a) Den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,
b) Den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette,
c) Gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,
d) handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.

 

§ 117:
Inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner:
"Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved bruk av makt, vold eller trusler, eller på annen ulovlig og organisert måte, griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak, og derved setter betydelige samfunnsinteresser i fare".Grovt inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner.

"Grovt inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om inngrepet er grovt, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til d".Forbund om krenkelse av Norges selvstendighet og forfatning mv.

"Med fengsel inntil 6 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 111-120, § 123 eller § 124".Bryter en regjering og/eller et Storting Grunnloven, er de å betrakte som en ulovlig regjering og et ulovlig Storting. Alle vedtak som blir fattet etter en regjering og/eller et Storting har brutt Grunnloven, vil være både de jure og de facto uten lovhjemmel, altså en "nullitet". Får regjeringen og Stortinget fortsette etter et Grunnlovbrudd uten at kongen og Riksrett bryter inn og reiser tiltale for de som har forbrutt seg på Grunnlovens bestemmelser, er det den regjering og det Storting har foretatt seg, å anses som kuppmakere som har begått et statskupp. Å begå statskupp, er en krigshandling mot Norge og det norske folk.   Dersom dette forslaget til Høyre/FrP-regjeringen om å avgi suverenitet til EU blir godkjent i siste behandling i Stortinget på mandag den 13. juni 2016, har ihvertfall Høyre, Ventre, Arbeiderpartiet og FrP begått landssvik, grovt grunnlovbrudd og høyforræderi, og bør bli fremstilt for en riksrett og stå til ansvar for sin forbrytelse mot fedrelandet.Dette må få følger for en regjering og et Stortinget som stemmer for å avgi suverenitet. Det gjelder både i EØS-saken og over denne saken om det norske Finanstilsyn blir underlagt Brussel og EU. De som stemte for og inngikk EØS-avtalen, skulle vært straffet for lenge siden. Det er minst 10 års fengsel som bør vente dem, bare ved å forbryte seg på Ansvarlighetsloven. Straffeloven er soleklar også. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ingen som setter Norges selvstendighet i fare, skal få sitte på Stortinget eller i regjering. Nå må retts-Norge og det norske folk våkne! Vi har sagt NEI til EF/EU to ganger. Første gang i 1972, andre gang i 1994. En regjering og/eller et Stortinget har ikke mandat til å gå imot folkeviljen. De har ikke mandat til å begå grunnlovbrudd. De har ikke mandat til å forbryte seg på Ansvarlighetsloven, og de har ikke mandat til å begå brudd på straffeloven. Storting og regjering må lære seg at et nei fra folket er et NEI... 


Så spørs det hvem av de på Stortinget som tidligere har avgitt sin embedsed, kommer til å bryte den eden på mandag 13. juni 2016?

Blir det partileder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre som har avgitt ihvertfall minst to?

Jonas Gahr Støre sin embedsed fra 1995

Jonas Gahr Støre sin embedsed fra 2005

Blir det partileder for Høyre, Erna Solberg som ihvertfall har avgitt minst en?


Erna Solberg sin embedsed fra 2001

Blir det partileder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen som har avgitt minst en?

Siv Jensen sin embedsed fra 2013


Hvem andre? Vi får se på mandag hvem av politikerne våre som som velger å bryte Grunnloven... 


Hver eneste tøddel av Grunnloven er av vesentlig betydning.
Dersom vi tillater at myndighetene ignorere deler av den,
vil de snart ignorere hele.
.BREXIT THE MOVIE is a feature-length documentary film to inspire as many
people as possible to vote to LEAVE the EU in the June 23rd referendum.


Guy Verhofstadt: "All your sovereignty belongs to us - EU!"

"There can be no democratic choice against the European treaties"
- EU Commissions President Jean-Claude Juncker

EU - A Nazi-dream


Nigel Farage's farewell speech to the European Parliament was cut short after he said goodbye by brandishing a Union flag along with his Brexit Party colleagues.


I love Europe


Forsker-alarm: Demokratisk problem med hemmelighold om EUs finansvedtak om Norge

Oppfølging.
Stemmetallene ble 136 for å avgi suverenitet til EU, 29 mot og 4 ikke til stede.


Ikke kall fakta for hat. Det bare viser totalt mangel på kunnskap. 


Bilder og material som er brukt som dokumentasjon er videreformidlet iht åndsverksloven § 23, Creative Commons-lisens for bruk i undervisning, opplæring og kommentering.

  

Use of copy-protected material is protected by the Fair Use Clause by the U.S. Copyright Act of 1976, which allows me to use copyrighted materials for the purpose of commentary, criticism, and/or for educational use. 


Alt for Norge - Leve kongen og fedrelandet.


Sist oppdatert 20.12.2021